11 september 2001

De duivel
waart rond
in metalen
gewaad,
doorboort
met z'n kop
de trots
van een staat.

De duivel
waart rond
als brandende
haard
in éé ogenblik
de hel
hier op aard.

De duivel
waart rond
met stiekeme
vaart,
zaait dood
en verderf
verstikt in
z'n haat.

 De duivel,
de loser,
minkukel van haat,
geen enkele aanslag
heeft enige
baat;
alleen Liefde
zal winnen
van 't kwaad.


? Cobie Verheij - de Peuter
uit: "Schijnbaar mens"