De bomen kleuren bijna blauw
in weerschijn van de luchten,
het water hult zich in een dauw
van rimpelloze zuchten.

Het blad gevouwen, in-gebed
een wind die door ons waait,
vraagt om een wereld, onbesmet,
liefde wordt in hoop gezaaid.