In ‘t licht van Katwijk aan de zee,
tref je de weidsheid aan.
De eb en vloed is als een wee
van komen en weer gaan.

Het donker dat weerkaatst het licht
op Katwijk’s boulevard,
de dag gaat open èn weer dicht,
de eeuwigheid staat klaar.