Heel de schepping mag het weten:
alles wat op aarde leeft,
is gegeven aan de mensen,
uit de hand van God zijn geest.

Dieren, bloemen, hemel, water,
alle zeeën zijn vervuild,
heel Zijn schepping is vernaggeld,
voor de welvaart omgeruild.

Heel de aarde hoor je kreunen,
vaste grond wordt als los zand,
help het tij nu om te keren,
met je hart, ziel èn verstand.