Wie schiep de hemel,
de zeeen en aarde?
Waar is de hand,
die alles omspant?

Wie schiep het leven
van mens dier en planten?
Wie is die Schepper
met mensen verwant?

Naam niet te noemen,
zo allesomvattend,
de schepping die toont
Zijn ware profiel.

Onnoembare naam,
getogen in stilte
eeuwig aanwezig,
ontwortel mijn ziel!