De wolken, mooie luchten,
verschijnen elke dag,
zij zijn het die ons wijzen
naar ‘s hemels nieuwe dag.