Vonk zo licht in al zijn luister,
raakt het hart in woord en taal,
morgenstond verbreekt het duister,
Pinksterfeest voor allemaal!