Het kruis breekt alle deuren open
de nieuwe aarde komt in zicht
wie er gelooft kan binnen lopen
om te wonen in het Licht.