Er klinkt een lied in ‘t morgenlicht
met klanken die mij raken
een engel  met mijn moeders stem
wekt mij om te ontwaken