Vandaag kwam er een engel
tevoorschijn uit een lied,
zijn licht viel bij me binnen,
beroerde mijn verdriet,
vertroostte zonder woorden,
ik zag een vergezicht,
van mensen die nu wonen
in de stad van louter licht.

geschreven n.a.v. Eeuwigheidszondag (zondag der voleinding) 2018